วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

นารูโตะ.. ตอน โต

Naruto Shippuden 1-151 พากษ์ไทย และ ซับไทย
ถ้าผู้โพสต์ : gablza320 ใช้รหัส Sakaeevil
ถ้าผู้โพสต์ : โทระโดระ ใช้รหัส INDEX

ตอนที่ 1 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320252930M0
ตอนที่ 2 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320256122M0
ตอนที่ 3 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320268485M0
ตอนที่ 4 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320268484M0
ตอนที่ 5 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320286931M0
ตอนที่ 6 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320295149M0
ตอนที่ 7 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320295151M0
ตอนที่ 8 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320301132M0
ตอนที่ 9 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320310910M0
ตอนที่ 10 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320315298M0 
ตอนที่11 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320266528M0
ตอนที่ 12 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320286852M0
ตอนที่ 13 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320322736M0
ตอนที่ 14 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320325425M0
ตอนที่ 15 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320335700M0
ตอนที่ 16 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320338522M0
ตอนที่ 17 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320322708M0
ตอนที่ 18 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320322675M0
ตอนที่ 19 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320342502M0
ตอนที่ 20 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320351984M0
ตอนที่21 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320481076M0
ตอนที่ 22 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320475016M0
ตอนที่ 23 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320481082M0
ตอนที่ 24 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320488336M0
ตอนที่ 25 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320488397M0
ตอนที่ 26 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320491274M0
ตอนที่ 27 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320495592M0
ตอนที่ 28 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320496579M0
ตอนที่ 29 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320505268M0
ตอนที่ 30 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320505515M0 
ตอนที่ 31 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320515667M0
ตอนที่ 32 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320520742M0
ตอนที่ 33 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320537350M0
ตอนที่ 34 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320537409M0
ตอนที่ 35 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320504708M0
ตอนที่ 36 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320511175M0
ตอนที่ 37 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320511151M0
ตอนที่ 38 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320537178M0
ตอนที่ 39 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320552626M0
ตอนที่ 40 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1320552655M0
ตอนที่ 41 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1310842738M0
ตอนที่ 42 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1310845915M0
ตอนที่ 43 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1310885169M0
ตอนที่ 44 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1310920207M0
ตอนที่ 45 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1310898887M0
ตอนที่ 46 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1310889889M0
ตอนที่ 47 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1311453088M0
ตอนที่ 48 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1311494358M0
ตอนที่ 49 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1311517020M0
ตอนที่ 50 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1311525685M0 
ตอนที่ 51 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1311528246M0
ตอนที่ 52 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1311530381M0
ตอนที่ 53 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1312868317M0
ตอนที่ 54 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1312776590M0
ตอนที่ 55 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1312778844M0
ตอนที่ 56 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1312780970M0
ตอนที่ 57 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1312782696M0
ตอนที่ 58 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1312784495M0
ตอนที่ 59 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1312786468M0
ตอนที่ 60 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1312789179M0
ตอนที่ 61 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1312791570M0
ตอนที่ 62 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1312793287M0
ตอนที่ 63 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1312794908M0
ตอนที่ 64 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1314064977M0
ตอนที่ 65 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1314067647M0
ตอนที่ 66 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1314068201M0
ตอนที่ 67 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1314094533M0
ตอนที่ 68 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1314097772M0
ตอนที่ 69 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1314100105M0
ตอนที่ 70 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1314101330M0
ตอนที่ 71 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1314102605M0
ตอนที่ 72 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1314610118M0
ตอนที่ 73 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1314611438M0
ตอนที่ 74 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1314612696M0
ตอนที่ 75 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1314614062M0
ตอนที่ 76 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316196530M0
ตอนที่ 77 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316209386M0
ตอนที่ 78 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316211915M0
ตอนที่ 79 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316214247M0
ตอนที่ 80 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316215113M0
ตอนที่ 81 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316216365M0
ตอนที่ 82 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316217350M0
ตอนที่ 83 http://video.mthai.com/player.php?id=23M1316219159M0
ตอนที่ 84 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316220796M0
ตอนที่ 85 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316221927M0
ตอนที่ 86 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318070807M0
ตอนที่ 87 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318073048M0
ตอนที่ 88 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318074944M0
ตอนที่ 89 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318076584M0
ตอนที่ 90 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318078158M0
ตอนที่ 91 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318082656M0
ตอนที่ 92 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318084463M0
ตอนที่ 93 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323793821M0
ตอนที่ 94 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323796980M0
ตอนที่ 95 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323799213M0
ตอนที่ 96 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323800958M0
ตอนที่ 97 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323803022M0
ตอนที่ 98 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323804888M0
ตอนที่ 99 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323806762M0
ตอนที่ 100 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323810735M0 
ตอนที่ 101 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323814829M0
ตอนที่ 102 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323818562M0
ตอนที่ 103 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1324972179M0
ตอนที่ 104 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1324974487M0
ตอนที่ 105 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1324976572M0
ตอนที่ 106 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1324977891M0
ตอนที่ 107 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1324979401M0
ตอนที่ 108 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1324980574M0
ตอนที่ 109 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1324982341M0
ตอนที่ 110 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1325058206M0 
ตอนที่ 111 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1325060348M0
ตอนที่ 112 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1325063040M0
ตอนที่ 113 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1328012865M0
ตอนที่ 114 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1328019816M0
ตอนที่ 115 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1328019822M0
ตอนที่ 116 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1328023504M0
ตอนที่ 117 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1328185603M0
ตอนที่ 118 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1328188050M0
ตอนที่ 119 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1328191251M0
ตอนที่ 120 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1328194181M0
ตอนที่ 121 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1328197635M0
ตอนที่ 122 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1328200483M0
ตอนที่ 123 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1329676607M0
ตอนที่ 124 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1329676611M0
ตอนที่ 125 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1329682386M0
ตอนที่ 126 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1329682366M0
ตอนที่ 127 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1329694185M0
ตอนที่ 128 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1329708390M0
ตอนที่ 129 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1329887396M0
ตอนที่ 130 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1329915147M0
ตอนที่ 131 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1329921355M0
ตอนที่ 132 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1329925170M0
ตอนที่ 133 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1332764581M0
ตอนที่ 134 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1332766642M0
ตอนที่ 135 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1332743273M0
ตอนที่ 136 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1332753985M0
ตอนที่ 137 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1332754011M0
ตอนที่ 138 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1332759746M0
ตอนที่ 139 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1332712577M0
ตอนที่ 140 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1332713773M0
ตอนที่ 141 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1332732031M0
ตอนที่ 142 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1332731843M0
ตอนที่ 143 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1332743289M0
ตอนที่ 144 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1333842116M0
ตอนที่ 145 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1333842060M0
ตอนที่ 146 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1333860163M0
ตอนที่ 147 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1333864338M0
ตอนที่ 148 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1333869262M0
ตอนที่ 149 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1333870977M0
ตอนที่ 150 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1333874443M0 
ตอนที่ 151 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1333877082M0 

Naruto 152-163 ไม่ติดพาส

ตอนที่ 152 http://www.dailymotion.com/video/xqryxo
ตอนที่ 153 http://www.dailymotion.com/video/xqrzeu
ตอนที่ 154 http://www.dailymotion.com/video/xqs0fd
ตอนที่ 155 http://www.dailymotion.com/video/xqs16a
ตอนที่ 156 http://www.dailymotion.com/video/xqs1k3
ตอนที่ 157 http://www.dailymotion.com/video/xqs22l
ตอนที่ 158 http://www.dailymotion.com/video/xqs37e
ตอนที่ 159 http://www.dailymotion.com/video/xqs48w
ตอนที่ 160 http://www.dailymotion.com/video/xrfinn_n-s-160_animals
ตอนที่ 161 http://www.dailymotion.com/video/xrfis1_n-s-161_animals 
ตอนที่ 162 http://www.dailymotion.com/video/xrfit9_n-s-162_animals 
ตอนที่ 163 http://www.dailymotion.com/video/xrfl8f_n-s-163_animals 

ตอนที่164-167 รหัส beta

ตอนที่ 164 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1339739341M0
ตอนที่ 165 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1339744395M0
ตอนที่ 166 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1339745641M0
ตอนที่ 167 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1339746915M0

รหัส คือ pookpik 168 - 205 ซับไทย

ตอนที่ 168 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1279538043M0
ตอนที่ 169 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1279555951M0
ตอนที่ 170-171 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1280586033M0
ตอนที่ 172 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1281092688M0
ตอนที่ 173 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1281729481M0
ตอนที่ 174 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1282283626M0
ตอนที่ 175 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1283070593M0
ตอนที่ 176 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1283603915M0
ตอนที่ 177 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1284522918M0
ตอนที่ 178 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1284880141M0
ตอนที่ 179 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1286073916M0
ตอนที่ 180 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1286601391M0
ตอนที่ 181 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1287294004M0
ตอนที่ 182 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1287820616M0
ตอนที่ 183 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1288452648M0
ตอนที่ 184 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1289319061M0
ตอนที่ 185 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1289993034M0
ตอนที่ 186 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1290587221M0
ตอนที่ 187 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1291227234M0
ตอนที่ 188 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1291217526M0
ตอนที่ 189 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1291646644M0
ตอนที่ 190 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1292485757M0 
ตอนที่ 191 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1292836107M0 
ตอนที่ 192 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1293436958M0 
ตอนที่ 193 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1294799933M0
ตอนที่ 194 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1295511040M0
ตอนที่ 195 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1296009759M0
ตอนที่ 196 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1296662090M0

รหัส conamiku ตอนที่ 197

ตอนที่ 197 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1300455900M0&sinzaa=1
ตอนที่ 198 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1298043569M0
ตอนที่ 199 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1298354767M0
ตอนที่ 200 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1298819960M0
ตอนที่ 201 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1299600246M0
ตอนที่ 202 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1300288794M0 
ตอนที่ 203 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1300584047M0 
ตอนที่ 204 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1301114080M0 
ตอนที่ 205 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1301739155M0 

รหัส 21639 ตั้งแต่ตอนที่ 206 - 245 ซับไทย 

ตอนที่ 206 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1308190530M0
ตอนที่ 207 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1308194424M0
ตอนที่ 208 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1308200746M0
ตอนที่ 209 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1308233027M0
ตอนที่ 210 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1308206976M0
ตอนที่ 211 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1308294267M0
ตอนที่ 212 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1308296090M0
ตอนที่ 213 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1308297437M0
ตอนที่ 214 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1308299088M0
ตอนที่ 215 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1308300372M0
ตอนที่ 216 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1308312732M0
ตอนที่ 217 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1309094678M0
ตอนที่ 218 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1309688401M0
ตอนที่ 219 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1310307990M0
ตอนที่ 220 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1311417648M0 
ตอนที่ 221 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1311997854M0
ตอนที่ 222 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1312231568M0
ตอนที่ 223 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1312537920M0
ตอนที่ 224 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1313320988M0
ตอนที่ 225 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1313828689M0
ตอนที่ 226 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1314485218M0
ตอนที่ 227 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1315049726M0
ตอนที่ 228 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1316157241M0
ตอนที่ 229 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1317301726M0

รหัส ความลับ ตอนที่ 230
ตอนที่ 230 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1318829145M0&sinzaa=1
ตอนที่ 231 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1322411793M0
รหัส ความลับ ตอนที่ 232
ตอนที่ 232 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1319958676M0
ตอนที่ 233 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1322456453M0
ตอนที่ 234 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1322453367M0
ตอนที่ 235 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1322464099M0
ตอนที่ 236 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1322544856M0
ตอนที่ 237 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1322546146M0
ตอนที่ 238 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323256135M0
ตอนที่ 239 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1323856236M0
ตอนที่ 240 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1324365976M0
ตอนที่ 241 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1325188842M0
ตอนที่ 242 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1326201476M0
ตอนที่ 243 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1326209468M0
ตอยที่ 244 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1326456071M0
ตอนที่ 245 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1327390620M0

ตอนที่ 246 รหัส จอมยุทธ
ตอนที่ 246 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1337952997M0

ตอนที่ 247 รหัส yu222
ตอนที่ 247 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1331379319M0&sinzaa=1

[Sub Eng]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น